Znalezione w kodzie……

Categories Programowanie

Znalezione w kodzie…

This is a port of something from libccv which is a port of something from opencv which is a port of an algorithm in some textbook from somewhere

pokaż spoiler Jest to port czegoś z libccv, który jest portem czegoś z opencv, który jest portem algorytmu w jakimś podręczniku z jakiegoś miejsca.

#humorinformatykow
#programowanie