Specjaliści IT odchodzą z pracy średnio co dwa lata

Categories Programowanie

(…) najczęstszą przyczyną są niesatysfakcjonujące zarobki.