Repozytorium YouTube-dl na GitHub zostało przywrócone

Categories Programowanie

Po odpowiedzi prawnika EFF reprezentującego obecnych opiekunów projektu repozytorium zostało przywrócone. Jedyne zmiany to usunięcie testów, które odwoływały się do utworów wspomnianych przez RIAA.