Proof of concept sondażu…

Categories Programowanie

Proof of concept sondażu wyborczego gwarantującego brak manipulacji poprzez wykorzystanie profilu zaufanego do podpisu głosu. W przyszłych wersjach systemu będzie możliwość oddania głosu z wykorzystaniem protokołu ślepych podpisów (głosowanie tajne) z kotwicą czasową na publicznym #blockchain

https://wybory.tech

#wybory #wyboryprezydenckie2020 #polityka #programowanie