Pracownik Google nie pojedzie na konferencję, która nazywa się „Black Hat”.

Categories Programowanie

Jeden z programistów Google nie zjawi się na znanej konferencji security Black Hat. Zaproponował również stosowne zmiany w słownictwie, które usuną szkodliwe konotacje, będą promować politykę inkluzywną jak również zburzą mury „unconscious bias”. Taka tam nowa korpomowa.