@mbank jakieś [TODO] mi…

Categories Programowanie

@mbank jakieś [TODO] mi wyskakuje, podrzućcie dostęp do repo w takim razie

#programowanie #mbank