Maoni Stephens (architekt i…

Categories Programowanie

Maoni Stephens (architekt i główny programista odpowiedzialny za garbage collector w .NET) i Konrad Kokosa (bloger, MVP i autor książki Pro .NET Memory Management) na kanale #dotnetos opowiadają o GC Pinning.

#dotnet #csharp #programowanie