Łatwy zapis danych z suwmiarki cyfrowej – modyfikacja DIY

Categories Programowanie

Dzięki opisywanej modyfikacji można kopiować pomiary, np. bezpośrednio do Excela. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku. Do budowy prototypu autor wykorzystał układ ESP32, który komunikuje się z suwmiarką i odczytuje aktualnie zmierzoną wartość, a następnie przesyła ją prosto do komputera.