Jeśli ktoś ma ochotę stworzyć…

Categories Programowanie

Jeśli ktoś ma ochotę stworzyć sobie prosty arkusz w Google Spreadsheet, gdzie po wpisaniu słowa (lub całego tekstu) będzie on w sąsiedniej komórce (patrz: screen) automatycznie tłumaczony na inny język (np. polski) i jednocześnie ta sąsiednia komórka będzie hyperlinkiem do Google Translate, to może użyć następującej formuły:

=HYPERLINK(CONCATENATE(„https://translate.google.pl/#en/pl/”,A1),GOOGLETRANSLATE(A1, „en”,”pl”))

Naturalnie tą samą formułę można użyć do dowolnej ilości słów / tekstów do przetłumaczenia.

#programowanie #googledocs #googlespreadsheet #tlumaczenie #tlumaczenia #english #angielski